Hoop en Kracht

Onze kinderen staan voor onze veerkracht als maatschappij.

Deze film voor het Castor college had een stem nodig die dat onderstreepte, en daarvoor gevraagd te worden is een hele eer.

Kracht, trots en hoop, het zijn begrippen die we hard nodig zullen hebben de komende tijd,

en ik blijf ze graag met mijn stem over het voetlicht brengen!